Pomiary elektryczne

Masz problemy z instalacją fotowoltaiczną? Falownik się wyłącza?
Zadzwoń do nas! Pomożemy, doradzimy, naprawimy.

Miernik instalacji fotowoltaicznych z adapterem do pomiarów stacji ładowania pojazdów.

Przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia.