Transformatory 15/0,4 kV

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dostawach rozdzielczych transformatorów olejowych średniego napięcia, przeznaczonych do napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz farm fotowoltaiki PV. Posiadamy stosowne certyfikaty CE, potwierdzenie spełniania dyrektywy Eco-Design oraz kompletną dokumentację techniczno ruchową, niezbędną do bezpiecznej eksploatacji.

Transformatory w naszej ofercie:

  • Mageko MTO 63 kVA
  • Mageko MTO 100 kVA
  • Mageko MTO 160 kVA
  • Mageko MTO 250 kVA
  • Mageko MTO 400 kVA
  • Mageko MTO 630 kVA